×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Kuruluş

Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurumuştur. Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan Sağlık Yönetimi Bölümü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümünün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulunun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca Sağlık Yöneticisi unvanı verilmektedir.

Program Profili

Sağlık Yönetimi Programı’ nın amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarına orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmek, sağlık yönetimi alanında ülke yararına ve ülke koşullarına uygun eğitim ve araştırma yapmaktır. 4 yıllık eğitim veren bir lisans programı olan Sağlık Yönetimi Bölümü sağlık sektöründe kurumların işletme ve planlama faaliyetlerini gerekli analiz ve bilimsel çalışmalarla yürütülmesi amacıyla profesyoneller yetiştirmektedir. Öğrencilerine hastane yönetiminden, sağlık teknolojileri ve kullanımına dek geniş bir yelpazede eğitim veren Kayseri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli, iletişim becerileri gelişmiş ve sağlık alanında yetkin işletmeciler ya da yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bölümde sunulan dersler; öğrencilere, yöneticiliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını, ekonomik prensiplerini, aynı zamanda analitik düşünce ve ekip çalışması becerilerini öğretmektedir. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan bölümümüzden mezun olacak nitelikli insan gücü sağlık sektörünün yönetici ihtiyacını karşılayacaktır. Program dili Türkçedir. Sağlık Yönetimi Bölümü için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen ilk aşama olan Yükseköğretim Geçiş Sınavından (YGS) başarılı olup, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) TM-1 puan türüne göre yerleştirilen öğrencilerin bölüme kabul ve kayıtları yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye’de sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alana ilgi duyan, eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere, talep ettikleri eğitim ihtiyacı sunularak istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır. Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık işletmecisi ya da yöneticisi unvanı ile çalışırlar. Sağlık işletmecisi ya da yöneticisi unvanı alan, Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları: Sağlık ve sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarında, İlaç ve tıbbi cihaz endüstrisinde , sivil toplum kuruluşlarında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu işletmeci/yönetici olarak görev almaktadır. Lisansüstü eğitimlerini sürdüren mezunlar, üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında akademik kariyerlerini sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler birçok üniversitenin sosyal ve fen bilimleri enstitülerine başvurarak alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

TYÇÇ dosyası için tıklayınız.

İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Terzi

Mail: aterzi@kayseri.edu.tr