×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Kuruluş

Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurumuştur. Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlayacaktır. 

Bölüm eğitim-öğretime hazır hâle getirilmiştir.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kuruluş amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel ve akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşacak, ülkemizin ve toplumumuzun iletişimde, sosyalleşmede ve bilimsel anlamda Türk Dili ve Edebiyatına olan ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üretecek, nitelikli ve donanımlı Türk Dili ve Edebiyatı uzmanları-Türkologlar yetiştirmektir. Aynı zamanda mensuplarına sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, kimliğimizi belirleyen değerlerimizi sadece korumakla yetinmeyip aynı zamanda geliştirerek de toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli iş birliği yapmaktır.

Küreselleşen dünya ile etki alanı büyüyen, medya okur-yazarlığı gibi yeni alanları her geçen gün artan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının istihdam alanı oldukça geniştir. Özel veya devlete bağlı birçok kurumun Osmanlı Türkçesine, Türkiye Türkçesine hâkim öğreticilere, arşiv görevlilerine, basın-yayın görevlilerine, kütüphanecilere ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca dijital dünyanın ve sosyal medyanın etkisiyle Türk dilinde oluşan yozlaşmayı engellemek ve bu görevi yeni nesillere aşılamak için ülkemizin her bir köşesinde çalışacak Türkologlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümüzden mezun olacak Türkologlar Türkçeyi yeni nesillere doğru şekilde öğreterek, dilimizin doğru ve etkili kullanılmasını sağlamakla birlikte bilimsel çalışmaların da önünü açacak, diline sahip çıkan ve dolayısıyla vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan nesiller yetiştirecektir.

Lisansüstü Eğitim İmkânları 

Programımızdan mezun olan öğrenciler birçok üniversitenin sosyal bilimler enstitülerine başvurarak alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler.