×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Komisyonlar ve Kurullar
Komisyonlar ve Kurullar
Birim Kalite Komisyonu
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ
Başkan
Program Geliştirme Komisyonu
Akademik Yükseltme Atama Komisyonu
Bilimsel Faaliyetler ve Organizasyonlar Komisyonu
Sağlık Yönetimi Bölümü Yatay / Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ
Başkan
Tarih Bölümü Yatay / Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan YİĞİT
Başkan
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yatay / Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Fatih BALCI
Başkan
Ölçme Değerlendirme Ders Programları ve Sınav İşleri Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Nadide Sevil TÜLÜCE
Başkan
Burs Komisyonu
Mezuniyet Komisyonu
Öğrenci Disiplin Komisyonu
Başkan
Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ
Başkan
Öğrenci Af Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ
Başkan
Öğrenci Seçim Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİ
Başkan
Sportif Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Bağış Kitapları Sayım Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Nadide Sevil TÜLÜCE
Başkan
Komisyon Üyeleri
Sayım Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Nadide Sevil TÜLÜCE
Başkan
Değer Tespit Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİ
Başkan
Demirbaş Kayıttan Düşme Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİ
Başkan
Yaklaşık Maliyet Komisyonu
Piyasa Fiyat Araştırması Komisyonu
Muayene ve Kabul Komisyonu