×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon
Mİsyonumuz

Fakültemizin misyonu, bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve tüketildiği bilgi çağında, sosyal bilimlere bütüncül bir bakış ve disiplinler arası bir yaklaşım ile dünya standartlarında bilgi üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar yapmak, küresel rekabet koşullarının gerektirdiği hızlı düşünebilen, esnek, stratejik öngörüye sahip geleceğin liderlerini yetiştirmek, özgün düşünce ve çalışmaları ile temayüz etmiş, bilimde kendini aşma-gerçekleştirme azminde öğrenci ve akademisyen yetiştirmek ve ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmektedir.