×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Mazeret Sınavları Hakkında

Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinin (ç) bendi ve Fakültemiz Eğitim Öğretim Yönergesi’ nin 11. maddesi (d) bendi gereğince; 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarına (vize) giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin değerlendirilerek,  mazeretleri kabul edilen / reddedilen öğrenciler ile bu öğrencilerin mazeret sınavına girecekleri dersler aşağıda belirtilmiş olup, mazeret sınavlarının 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında dersin sorumlusunun belirleyeceği gün ve saatte yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

MAZERETİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER


ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ÖĞRENCİ NO

DERSİN KODU VE ADI

DERSİN SORUMLUSUÖzlem VURAL

1040110004

 

 

TDE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II

Doç. Dr.İsmail YILDIRIM


TDE 106 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II

Dr. Öğr.Üyesi Abdulkadir BAYRAM


TDE 110 YENİ TÜRK EDEBİYATI II

Dr. Öğr.Üyesi Saniye KÖKER18 Nisan 2022 Pazartesi