×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Fakülte Birim Temsilcileri
Fakülte Birim Temsilcileri

KAYÜ DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BİRİM TEMSİLCİLERİ LİSTESİ

S. No

Fakülte Birim Temsilcilerimiz

Adı ve Soyadı

       1.

Senato Temsilcisi

Doç. Dr. Özgür Demirtaş

       2.

Katalog Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

       3.

Ders Bilgi Paketi Sorumlusu

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce 

       4.

Ders ve Sınav Programı Hazırlama 

Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Bayram

       5.

Web Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Bayram

       6.

Sıfır Atık Proje Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

       7.

Engelsiz Kampüs Proje Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

       8.

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce

       9.

Kariyer Planlama (Karmer)

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce

     10.

Taşınır Kontrol Yetkilisi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

     11.

Farabi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Başarır

     12.

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Doç. Dr. Özgür Demirtaş

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Bayram

     13.

Bologna Süreci Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Başarır

     14.

Veri Toplama ve Analiz Grubu Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

     15.

Program Geliştirme ve İyileştirme Grubu Birim Temsilcileri

Doç. Dr. Özgür Demirtaş

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce

 

     16.

Strateji Geliştirme Grubu Birim Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Yiğit

     17.

Kalite Geliştirme Grubu Birim Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Başarır

     18.

Birim Belge Yöneticisi

Osman Cebeci

     19.

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

     20.

Uzaktan Eğitim Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Saniye Köker

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Yiğit

     21.

Kayseri Valiliği İl Yürütme Kurulu Üyeliği (Mehmet Akif Ersoy)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

     22.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Uygulaması İş Yeri Yetkilisi

Doç Dr. Özgür Demirtaş

     23.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Uygulaması İş Yeri Kullanıcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı