×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Fakülte Birim Temsilcileri
Fakülte Birim Temsilcileri

KAYÜ DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BİRİM TEMSİLCİLERİ LİSTESİ

S. No

Fakülte Birim Temsilcilerimiz

Adı ve Soyadı

 1.  

Senato Temsilcisi

Doç. Dr. Özgür Demirtaş

 1.  

Katalog Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

 1.  

Ders Bilgi Paketi Sorumlusu

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce 

 1.  

Ders ve Sınav Programı Hazırlama 

Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Bayram

 1.  

Web Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Bayram

 1.  

Sıfır Atık Proje Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

 1.  

Engelsiz Kampüs Proje Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

 1.  

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce

 1.  

Kariyer Planlama (Karmer)

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce

 1.  

Taşınır Kontrol Yetkilisi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

 1.  

Farabi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Başarır

 1.  

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Doç. Dr. Özgür Demirtaş

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Bayram

 1.  

Bologna Süreci Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Başarır

 1.  

Veri Toplama ve Analiz Grubu Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

 1.  

Program Geliştirme ve İyileştirme Grubu Birim Temsilcileri

Doç. Dr. Özgür Demirtaş

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce

 

 1.  

Strateji Geliştirme Grubu Birim Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Yiğit

 1.  

Kalite Geliştirme Grubu Birim Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Başarır

 1.  

Birim Belge Yöneticisi

Osman Cebeci

 1.  

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzi

 1.  

Uzaktan Eğitim Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Saniye Köker

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Yiğit

 1.  

Kayseri Valiliği İl Yürütme Kurulu Üyeliği (Mehmet Akif Ersoy)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı

 1.  

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Uygulaması İş Yeri Yetkilisi

Doç Dr. Özgür Demirtaş

 1.  

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Uygulaması İş Yeri Kullanıcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı