×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Birim İş Akış Süreci
Birim İş Akış Süreci

Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri

Aylıksız İzin İşlemleri

Bütçe Hazırlama İşlemleri

Doğrudan Temin İşlemleri

Ek Ders İşlemleri

Elektrik Doğalgaz Su Telefon Fatura Ödeme İşlemleri

Emekli Kesenek Gönderme İşlemleri

Fazla Mesai İşlemleri

Genel Sağlık Sigortası Gönderme İşlemleri

Görevden Ayrılma İşlemleri

Hastalık İzin İşlemleri

İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri

İşe Başlama İşlemleri

Jüri Ücretleri Ödemesi İşlemleri

Kamu Personeli Sgk Tescil Kaydı İşlemleri

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin İşlemler

Maaş İşlemleri

Mal ve Hizmet Alımı İle Yapım İşlerinde, İhale Yoluyla Yapılacak Alım İşlemleri

Mazeret İzin İşlemleri

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme İşlemleri

Ölüm Yardımı İşlemleri

Ön Ödeme İşlemleri

Sınav Ücreti İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Ambarlar Arası Devir İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Devir İşlemleri (Çıkış)

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Devir İşlemleri (Giriş)

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Hibe Yolu İle Malzeme Giriş İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Kütüphane Kitap Toplu Giriş İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Sayım İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Tüketim Çıkışı İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Yıl Sonu İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Zimmet Alma İade İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Zimmet Verme İşlemleri

Tkys Bağış veya Yardım Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri

Tkys Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İşlemleri

Tkys Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri

Ücretli Öğretim Görevlisi İşe Giriş Bildirgesi İşlemleri

Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

Yurtiçi Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri