×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Vizyon
Vizyonumuz

Vizyonumuz, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaparak, üniversite-sanayi-şehir işbirliğini sağlamada öncü, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenerek, Fakültemizin örgütlenme modeline paralel olarak disiplinler arası sinerji yaratan, etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı benimsenerek, fakültemizi gerek akademik kadro açısından gerekse öğrenciler açısından tercih edilen, mensubu olmaktan onur duyulan, seçkin yükseköğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktır.