Kalite Politikası
KALİTE POLİTİKASI
  • Üniversitenin vizyonuna, misyonuna, temel değerlerine uygun ve etik kodlarla uyumlu “Kalite Yönetim Sistemi” uygulamayı,
  • Fakültemiz bölümlerinin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını içselleştirmeyi,
  • Kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek katma değer yaratan; yenilikçi, yaratıcı, girişimci ve işbirliğine dayalı eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
  • Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,
  • Sürekli iyileştirmeye gelişmeye odaklanan bir Fakülte olmayı,
  • Tüm bireylere, nitelikli ve özgün; örgün öğrenme olanakları sunmayı,
  • Eğitim programlarının ulusal/uluslararası standartlarla uyumunu sürdürmeyi,
  • Kendini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan; etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı, “Kalite Politikası” olarak benimser.
Adres : Seyrani Kampüsü Bahçelievler Mah. Çevre Yolu Cad. No:9 38400 Develi / KAYSERİ
Telefon : 0 352 621 90 91
Faks : 0 352 621 95 15
Öğrenci İşleri : 0 352 621 90 91 / 114
E-Posta : sbbfkayseri.edu.tr
Copyright © 2019 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu